NEPŘEHLÉDNĚTE

O zámku

Zámek   Hradec   nad   Moravicí   se    nachází   na   severovýchodním  výběžku Nízkého   Jeseníku  nad     soutokem   řeky    Moravice    a   potoka    Hradečná.    První    zmínky   o   Hradci    a    jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století. Po požáru v polovině 13. století započal s velkou výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční, posléze na barokní zámek. Empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz. Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku.